Μήκος Σκάφους : 20 Μ

Τύπος Κατασκευής : LAMINATED (Τριπλοπετσωμένο)

Save0002 Save0006 Save0010 Save0009 Save0007 Save0001 Save0004 Save0005 Save0011 Save0003
  • Save0002
  • Save0006
  • Save0010
  • Save0009
  • Save0007
  • Save0001
  • Save0004
  • Save0005
  • Save0011
  • Save0003